Enter your keyword

pro clima

Firmast

pro clima

Meist

Filosoofia

Pro clima peab oma äris kõige olulisemaks inimest. Kõige tähtsamaks ressursiks ettevõttes on ettevõtte töötajad. Tööaeg on osa elust. Rõõm kauplemisest tekib enese identifitseerimisel läbi ettevõtte ja läbi mõistmise, et Sinu tegevus on vajalik ja mõtestatud.

Ajalugu

Kui ettevõtte MOLL Bauökologische Produkte GmbH tänane juht, härra Lothar Moll 1978. aastal ökoloogilise ehitamise nõustamiskeskuse avas, pani ta sellega aluse pro clima tänasele tegevusele. 80-ndate alguses lisandus nõustamisteenuste hulka ka “Bio­lo­gi­sche In­sel” ning sealhulgas ka ehitustoodete müük, mille sortimendis olid ainult ökoloogilised ehitustooted. Alates 1985. aastast hakati arendama esimest õhu- ja aurutõkkeid, mida pakuti B. I. Baupappen nime all (teiste seas ka ECO COLL looduslik lateksliim  ja tänane nimetus DB+ ehituspapp). Kui 1994. aastal pro clima® kaubamärk sündis, hakati professionaalse õhutõkkesüsteemi tarvis ka teisi tooteid arendama ja pakkuma.

Tänapäeval tegutseb pro clima® aktiivselt rohkem kui 40 maal üle kogu maailma ning pakub maailma esimesi ja ainukesi intelligentseid (hingavaid) auru- ja õhutõkkeid, ehitusteipe, kindla kvaliteedi ja laiahaardelise teeninduse näol õhupidavussüsteemide terviklahendusi nii sise- kui välistingimustesse. Kaubamärk pro clima® on maailma esimene tootja, kes oma toodete valikuga keskendus õhupidavusele. Sellest tingituna oli pro clima® ka 2007 aastal Eestis esimene, kes alustasid õhupidavuse teavituse ja toodete pakkumisega.  Meie oskame ja teame, et õhupidavus ja õhkupidavad konstruktsioonid peab kompetentselt projekteerima ja teostama. Seda võimaldab “pro clima®” teadus- ja teadmistepõhine tootevalik.

pro clima® INTELLO süsteemi turule toomine 2004. aastal kehtestas hoonete ehituskahjustuste ja hallituse eest kaitsmisel uue standardi.

Partnerlus koostöös

Koostöö toimub alati inimeste vahel. Isiklikud suhted ja horisontaalne võrgustik partnerite, teeninduse, tööstuse, müügi, tootmise, teadustöö, õppetöö ja liitudega on positiivse arengu võtmeks ja ühise edu saladuseks. Ettevõtte orientatsioon on kindlalt suunatud kliendi vajadustele.

Ettevõtte eesmärk

Ettevõtte eesmärgiks on väga tõhusate õhupidavussüsteemide ning paigaldusvõimaluste abil säästa energiat ning seeläbi aidata kaasa ka CO₂ vähendamisele.  Kasutades ülimalt efektiivseid soojusisolatsiooni konstruktsioone on võimalik vältida ehituskahjustusi, säilitada väärtusi ja luua parem elukeskkond tänu tervislikule ruumi sisekliimale. Sealjuures kombineeritakse parim funktsioon parima ökoloogilise teostusega.

Tootja koduleht: www.proclima.ee    Blog: https://blog.proclima.com/int/   Facebook: https://www.facebook.com/proclimaEE/