Enter your keyword

pro clima brošüürid

AJAS KESTVAD LAHENDUSED

pro clima® BROŠÜÜRID

Värskeima hinnakirja versiooni leiate alati: proclima.ee/hinnakiri

Õhupidavus – oluline faktor, et soojusisolatsioon tõepoolest isoleeriks ning konstruktsioon jääks kahjustamata PDF

Passiivmajatehnoloogia. Kvaliteedi tagamine kõrge energiatõhususega hoone ehitamisel. 11.2009. PDF

pro clima soovitused – ehitusmaterjalide nakkeomaduste (kohesiooni) riskihindamistabel. PDF

pro clima – Sisekonstruktsioonide sõlmlahendused. PDF    (ENG.pdf)   (GER.pdf)    

pro clima – Süsteemi ja toote brošüür. Akna ühenduste süsteem professionaalidele.PDF   (ENG.pdf) (GER.pdf)   (RUS.pdf)

Система изоляции окон FENSTERBOX- кирпич-пластиковое окно. PDF

Система изоляции окон FENSTERBOX- кирпич-деревянное окно. PDF

pro clima – Väliskonstruktsioonide sõlmlahendused. PDF    (ENG.pdf)   (GER.pdf)    

USALDUSVÄÄRSE TIHENDAMISE JUHEND. PDF

INTELLO – Ehitusteave 2022. PDF

Sisemine õhupidavus. (INTELLO- ja DASA-süsteem) PDF       (ENG.pdf)  (GER.pdf)   (NOR.pdf) (SWE.pdf)   (RUS.pdf)

INTELLO – Maksimaalne  turvalisus. (2007) PDF

Aurutõkkepaber DB+ –  Õhupidavus, soojustuse oodatud kasuteguri hädavajalik eeltingimus PDF

pro clima teipide soovitused INTELLO(PLUS), DB+ ja kõikidele muudele aurutõkkekiledele. PDF

pro clima SOLITEX seina tuuletõkkekangad ja katuse aluskatted (al 14 kraadist). PDF

 pro clima SOLITEX seina tuuletõkkekangad ja katuse aluskatted (ENG). PDF

Aluskatus al 5 kraadist – süsteem SOLITEX WELDANO. PDF

Ehitusfüüsika alused. PDF

UUDISTOOTED 2015-2016. PDF

UUDISTOOTED 2014 15 PDF

pro clima uudistooted 2013_14. PDF

INTELLO arguments english. PDF

PRO CLIMA garantiileping seisuga 03.2019. PDF    (ENG. pdf)

Calculating Potential Freedom from Structural Damage of Thermal Insulation structure in Timber-Built Systems – Roof, Wall, Ceiling – Humidity-Variable Vapour Membranes pro clima DB+ and INTELLO® PDF

Calculating Potential Freedom from Structural Damage of Thermal Insulation Structures in Timber-Built Systems – Roof, Wall, Ceiling – in Ireland and Great Britain Humidity-Variable Vapour Checks pro clima DB+ and INTELLO® PDF

Airtightness solutions for the energy-efficient renovation of roof structures Optimal positioning of airtightness and vapour control layers in constructions Ireland and the UK Sub-and-top: Comparison of the potential freedom from structural damage due to moisture penetration when using vapour checks with various vapour resistivity’s  PDF

Calculating Potential Freedom from Structural Damage of Thermal Insulation Structures in Timber-Built Systems – Roof, Wall, Ceiling – in New Zealand Humidity-Variable Vapour Checks pro clima DB+ and INTELLO® PDF

Etude sur le calcul du potentiel de prévention des dégâts au bâtiment Etude d’isolations thermiques dans des constructions en bois et en acier Frein-vapeurs hygrovariables pro clima DB+ et INTELLO avec hygrorégulation intelligente Toits, murs, plafonds. France, Belgique, Suisse PDF

Научное исследование Расчет потенциала защищенности теплоизоляции деревянных конструкций – кровли, стены, потолки – от разрушения. (для строительных конструкций, используемых в России). Пароизоляционные системы «pro clima INTELLO®» для различных уровней влажности. PDF