Enter your keyword

MENTO® katuse aluskatted – kaitsevad katuse kandekonstruktsioone kui ka katusekatet!

AJAS KESTVAD LAHENDUSED

MENTO® katuse aluskatted – kaitsevad katuse kandekonstruktsioone kui ka katusekatet! (11.2018)

Katuste ehitamisega kui varjualustena, alustati juba sajandeid tagasi, et kaitsta inimesi ja ka loomi sademevee eest. Kaasajal on nõuded katustele tunduvalt kõrgemad ehk kvaliteetne katusekonstruktsioon peab kaitsma sademevee, rahe, tuule, külma ja ka suvekuumuse eest. Katusekattematerjale on mitmeid ja seda valitakse oma arhitektuuriliste soovide ja veendumuste järgi. Katusekatte all olevad materjalid ja aluskonstruktsioon peavad täitma mitut eesmärki toimides nii abikatusena kui ka ajas kestvalt ja ehitusfüüsikaliselt.

 

1.Ennekõike õiged tuulutusvahed ja tuulutusavad.

Olematu katuse aluskatte tuulutus: puudub tuulutusvahe ja tuulutusava

Enne katuse vahetust, ehitamist  või projekteerimist peab mõtlema ka selle, et katusekattematerjalide ja katuse aluskatte vaheline tuulutus oleks tagatud, sest ebapiisava suurusega  tuulutusvahe ja tuulutusavad põhjustavad katusekatte ning selle aluse puitkonstruktsioonide kahjustusi. Kui katusekonstruktsioonist välja difundeeruv niiskus ei saa välja tuulduda, siis vastu puitkonstruktsioone, katuse aluskatte sisekülge ja katusekattematerjali sisekülge kondenseeruv niiskus lõhub talvisel ajal katusekatet ja pikemas ajas tekivad puitkonstruktsioonidele puidukahjustused. Selleks, et tagada takistamatu õhuliikumine on oluline, et tuulutusvahe arvestatakse ainult distantsliistu kõrgusega. Tuulutusvahe arvutamisel ei tohi arvestata roovitusega. Vastavalt katuse kalletele kasutatakse soovituslike miinimum mõõte, mis on antud järgnevas tabelis:

Katuse kalle Räästa tuulutus (cm²/sarika jm kohta) Harja tuulutus (cm²/sarika jm kohta) Min. tuulutuse läbilõige (cm²/sarika jm kohta) Distantsliistu kõrgus (cm)
≤ 3⁰ 600 600 1000 15
3-5⁰ 200 200 500 6
> 5⁰ 200 100 200 4
Vastavalt DIN 4108-3  räästa tuulutus ≥ 2 ‰, vähemalt 200 cm²/sarika jm kohta ja katuseharja tuulutus ≥ 0,5 ‰, vähemalt 50 cm²/sarika jm kohta.

Tabel kehtib olenemata katusekattematerjalist või katuse aluskattest.

Veekindel katus ja tuulutus: difuusne katuse aluskate pro clima MENTO lahendus.

Katuse renoveerimine: MENTO süsteemiga.

 

 

 

 

 

 

Olenevalt konstruktsioonist tekitatakse mõnikord ka topelt tuulutusvahe. Näiteks lisaks katusekatte alusele tuulutusele ka katuse aluskatte (kondentsikile) ja tuuletõkke plaadi vahel. Sellisel juhul kehtivad täpselt samad reeglid, mis on eelmises tabelis. Tuulutusvahed ja -avad tagavad niiskuse välja ventileerimise ja distantsliistu kõrgus minimaalne mõõt 4cm on piisav roovituse kinnitamiseks, et kanda katuse kattematerjali- ja tuulekoormusi.
Miks peab olema distantsliistu (tuulutusliistu) paksus vähemalt 40mm? Eelpool näidatud tabel on vastavuses rahvusvahelisele standarditele ja heaks kiidetud. See tabel on loodud, et katused toimiksid olenemata asukohast ja riigist. Väike seletus, miks sellised arvud:
1. Tuulutusvahe on mõeldud õhu takistusteta liikumise tagamiseks ehk tuulutamiseks. Distantsliistud kinnitatakse paralleelselt ja sarikatele ehk lihtsustatult võib öelda ka vee äravooluga samas suunas.
2. Roovitust kinnitav kinnitusvahend peab kinnituma distantsliistu vähemalt 30mm. Kui seda ei tagata, siis peab kinnitusvahend kinnituma aluskonstruktsiooni ehk sarikasse. Viimasel juhul muutub kinnitusvahendite pikkus ja maksumus ebamõistlikult kalliks.
3. Olenevalt tuulekoormustest arvutatakse kinnitusvahendite kinnitussügavust valemiga: kinnitusvahendi läbimõõt (nt 5mm) x 8. Kui korrutame 5mm x 8 saame kinnitusvahendi kinnitussügavuseks vähemalt 40mm ja sellisel juhul on distantsliist paksusega 40mm ebapiisav. Korrektne on kasutada distantsliistu paksusega 45mm.

2.Katuse aluskatte termostabiilsus ehk vastupidavus suvisele päikese kuumusele.
Oleme Eestis harjunud tegelema ainult suhteliselt lühiajalise talvega ja arvestamata, et suvine kuumus kui ka UV mõjutavad väga oluliselt katuse katteid ja nende aluskatteid. Termostabiilsus on katuse aluskatete puhul üks olulisemaid näitajaid. Lihtsate katuse aluskatete pikaajaline temperatuuritaluvus on alla +60 kraadi, kui samas võib päevi kestva päikese käes aastast aastasse oleva katusekatte temperatuur tõusta ca +/ +80 kraadini. Sellises situatsioonis on näiteks plekkkatuste puhul kasutatava liiga madala (alla +100 kraadi) temperatuuritaluvusega katuse aluskatete kasutamine kindel ohumärk. SOLITEX kangad on väljatöötatud olenemata katusekattematerjali tüübile ja nende temperatuuri taluvus on alates +100 kuni +120 kraadi. Üks paljudest kvaliteedi näitajatest, millel on veel lisareserve.

3.Katuse aluskatte 1 m2 kaal.
Palju räägitakse, et katuse aluskatte kaal peab olema vähemalt 150 g/m2, et tagada ilmastikukindlus 4 nädalat (1 kuud). Kõikide kaasaegsete  SOLITEX kangaste ilmastikukindlus algab 12 nädalast (3kuud) ja samas on kõige kergema katuse aluskatte SOLITEX MENTO 1000 kaal 115 g/m2. SOLITEX MENTO 3000 kaaluga 150 g/m2 on ilmastikukindlus 16 nädalat (4kuud) ja SOLITEX MENTO 5000 kaaluga 215 g/m2 ilmastikukindlus on 24 nädalat (6kuud). Kaasaegse pro clima monoliitse tehnoloogia vastupidavus on tunduvalt parem, kui vananenud tehnoloogiatel.

4.Ilmastikukindlus ehk vastupidavus ilmastikumõjudele (rahe- ja hoovihm, UV-kiirgus, jne) ilma katusekatteta.
Tööprotsessides kui ka ehitamisel võib tulla ette lühi- või pikaajalisi ettenägematuid viivitusi, millega peab arvestama. Viivituse põhjused võivad olla väga erinevad näiteks katusekatte tarneviivitus, tööliste haigestumised jms. Katuse aluskatte ilmastikukindlus ehk vastupidavus ilmastikumõjudele on sellisel puhul väga oluline ja ilmastikukindlus peab olema eeldatavast ehitusajast vähemalt 1 kuu (4 nädalat) pikem. Kujutage ette, et teie katuse täielikuks (katuse aluskatte ja katusekatte) paigaldamiseks on ettenähtud ca 4 nädalat ja ehitusprotsessis tekkivad mingisugused viivitused. Kas katuse aluskatte ilmastikukindlus 1 kuu (4 nädalat) on piisav, et tagada hoone ehitus vastavalt heale ehitustavale? SOLITEX kangaste ilmastikukindlus on alates 3 kuust (12 nädalast) kuni 6 kuuni (24 nädalani). Oluline kvaliteedi näitaja, et tagada hoonete nõuetele vastav ehitamine.

5.Venivus!!!
Katuse aluskatete venivus kui ehitusfüüsikaline näitaja on puistevillade puhul väga oluline näitaja. Kui plaat- või mattvillade paigaldamise puhul ei kasutata koormusi, siis puistevillade puhul kasutatakse suunatult õhusurvet materjali paigaldamiseks. See suurendab survet katuse aluskattele, aurutõkkele ja nende venivusele. Plaat- või mattvilladele kasutatavate katuse aluskatete katkevenivuse näitajad jäävad 50-70% vahele, mis on ilmselgelt liiga veniv puistevillade jaoks. Puistevillade puhul kasutatavate katuse aluskatete venivus ei tohi ületada 20%. Oluline teave, millest eriti ei räägita ja puistevilladega kasutamise info peab olema kirjas tehnilisel tootelehel. SOLITEX kangaste puhul soovitame puistevilladega kasutada armeeritud katuse aluskatet SOLITEX PLUS ja aurutõket INTELLO PLUS.

5.Veeauru läbilaskvus ehk ka rahvakeeles “hingavus”!!!
Kaasaegsete kõrgema kvaliteediga katuse aluskatete veeauru läbilaskvust ehk rahvakeeles “hingavust” vaadeldakse ainult sd-väärtusega. Kahjuks mõõdetakse sd-väärtust laborites ja ilma sisepinnal olevate ehitusmaterjalideta. Sellepärast olge ettevaatlikud, kui te kasutate nn hingavaid katuse aluskatteid pressitud ja tihedate plaatmaterjalide peal. Odavates ja vananenud tehnoloogiates kasutatakse nn mikropoorseid tehnoloogiaid, mis võivad väga lihtsalt muutuda veeauru tõkestavateks.  Veeauru tõkestavaks muutub mikropoorne aluskate juhul kui plaatmaterjal või suurest niiskusvoos tekkiv veekile sulgeb õhukanalid.  Solitex membraan vs mikropoorne

SOLITEX seina ja katuse kangastes kasutatav monoliitne TEEE-membraan on kapillaaraktiivne, mis toimib igasuguse niiskuskoormusega ja vajab minimaalset veeauru rõhkude erinevust. Loe rohkem järgnevalt lingilt KLIKKA SIIA

PEATSELT LISAME VEEL OLULIST INFOT KATUSE ALUSKATETE KOHTA!