Enter your keyword

Lisaks liginullenergiahoonete teemale raputab ehitus- ja ehitusmaterjalide turgu ka standard EN 16516.

AJAS KESTVAD LAHENDUSED

Lisaks liginullenergiahoonete teemale raputab ehitus- ja ehitusmaterjalide turgu ka standard EN 16516.

Viimasel ajal räägitakse väga palju liginullenergiahoonetest, mis muudab ehitusturgu ja mille tulemusena hinnad muutuvad kallimaks. Lisaks sellele jõustus ka uus standard EN 16516:2017, mille alla kuuluvad „Ehitustooted. Ohtlike ainete eraldumise hindamine. Ruumide siseõhku toimuva emissiooni määramine“. Uus standard hakkab kehtima alates 01.02.2019.a.  2018.a alguses jõustunud standard EN 16516:2017 kohustab ehitusmaterjalide tootjaid toodete VOC-emissioone mõõdistama ja andmete deklareerimist.

Miks on oluline sellele tähelepanu pöörata? Esmalt kaugel tunduv kehtivusaeg on petlik, sest tänasel päeval projekteeritavates või planeeritavates hoonetes kasutatavatel ehitusmaterjalidel ei pruugi alates 01.02.2019.a olla kasutamiskõlbulikud. Just see on määrava tähtsusega miks tuleb sellele standardile tähelepanu pöörata praegu ning üle vaadata, kas tänasel päeval kasutatavatel ehitusmaterjalidel on teostatud emissioonide mõõdistamine.

Tervemaja OÜ on seda ettenägelikult järginud oma tegevuse alustamisest ja kõikidel meie pakutavatel toodetel on juba kümneid aastaid läbitud sõltumatute akrediteeritud (ISO 16000) instituutide (eco-INSTITUT, IBR, NATURE PLUS, M1 jne) testid.

Kehtima hakkav standard ei ole Tervemaja OÜ-le midagi uut, sest enamus meie pakutavaid tooteid on kontrollitud vastavalt CEN/TS 16516-le. Kui siiani oli see vabatahtlik ehk tootjapoolne huvi oli tõestada toote parimaid omadusi, siis nüüd muutub see kohustuslikuks. Palju tuntud CE-märgis kinnitab küll ehitusmaterjalide vastavust füüsikalistele omadustele, kuid uuest aastast alates on kohustus deklareerida ka keemilisi omadusi.

OLE MEIEGA ÕIGEL TEEL JA VAATAD TULEVIKKU.

 

Soovituslikud lingid:

Institute of Building Biology + Sustainability IBN     https://buildingbiology.com/ 

Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH  https://www.baubiologie-ibr.de

eco-INSTITUT Germany GmbH   http://www.eco-institut.de

Sentinel Haus Institut GmbH  https://www.sentinel-haus.eu

HOINKA GmbH   https://www.greenbuildingproducts.eu

German Sustainable Building Council  http://www.dgnb.de

Ecolabels, Quality Labels, and VOC emissions  https://www.eurofins.com

Uudiseid jagame Facebookis. Liitu meiega: https://et-ee.facebook.com/tervemaja