0

Enter your keyword

Õhupidavus

Auru- ja õhutõkked

ÕHUPIDAVUS

Tere tulemast kõikide TESTIDE VÕITJA Eesti esinduse ja Eesti esimese(al. 2007) õhkupidavate lahenduste maaletooja ja spetsialistide koduleheküljele! 

1985 aastal olime esimesed maailmas, kes keskendusid ainult õhupidavusele ja õhupidavustoodetele. 2007. a. olime Eestis esimesed õhupidavustoodete müüjad ja õhupidavuse probleemide tutvustaja. Esimese süsteemina oli meil auru- ja õhutõkkepapp DB+ ja mastiks ECO COLL. Need tooted on ka tänasel päeval toimivad ja meie toote valikus.

Meie ehitusmaterjalide segmendis tehakse ülemaailma teste, et välja selgitada maailma parim. Sõltumatute testide tulemustele tuginedes võime meie reklaamida, et meie tooted (ehitusteibid, mastiksid jne), süsteemid ja ka paigaldus mugavused on TESTIDE VÕITJAD. Lühidalt see tähendab, et oleme segmendi parimatest parimad – sõltumatu kontroll ja tõestus. See on võimalik meie teadus- ja teadmistepõhisele tootearendusele. Süsteemne lähenemine tagab parima võimalikku tehnika nii arhitektile, ehitajale, kui ka tellijale. See on taganud meie edukuse üle maailma (vt. www.proclima.com )

Testid:

1.Esimene Euroopa tehniline tunnustus (ETA 18/1146) auru- ja õhutõketele, mis väljastati  INTELLO ja INTELLO PLUS-le.

2.Tooted: auru- ja õhutõke  INTELLO, ehitusteip TESCON VANA ja aknateip CONTEGA SOLIDO SL on sertifitseeritud Passiivmaja Instituudi poolt. Samuti on  sertifitseeritud Passiivmaja Instituudi poolt tooted: INTELLO PLUS,  ehitusteip TESCON VANA ja kleepemastiks ORCON F. Passiivmaja parim sertifitseeritud süsteem on pro clima® INTELLO PLUS ehk süsteemi õhuläbilaskvuseks mõõdeti 0,00 m3/(m2h) ja INTELLO süsteemi õhuläbilaskvuseks mõõdeti 0,01 m3/(m2h) . (PASSIIVMAJA sertifikaadi ülevaade – auru- ja õhutõkkekile INTELLO, universaalteip TESCON VANA, aknateip CONTEGA SOLIDO SL ENG. PDF,    PASSIIVMAJA sertifikaadi ülevaade – auru- ja õhutõkkekile INTELLO PLUS, universaalteip TESCON VANA, kleepemastiks ORCON F ENG. PDF,

3. INTELLO, INTELLO PLUS ja DB+ väljastati 02.02.2016. a  Saksa Ehitustehnika Instituut (DIBt) esimese  niiskusmuutlike auru- ja õhutõkete heakskiit  numbriga Z-9.1-853. Vastavussertifikaat tõestab, et pro clima tooted on maailmas esimesed ja ainukesed sertifitseeritud niiskusmuutlike ehk “hingavate” auru- ja õhutõkete tootja, kes tohib ja saab kasutada sellist nimetust. Täpsemalt INTELLO®(PLUS)-st saab lugeda SIIT.

4. Oktoobris 2014.a lõppes meie teipide TESCON VANA, TESCON No.1, ja UNI TAPE vananemiskindluse test. Teibid läbisid testi edukalt ja on maailmas esimesed teibid, mis on läbinud 100. aasta karmid tingimused. Teipide 100 aasta kinnitused erinevates keeltes, kui klõpsate SIIA 

5. USA-s testiti ehitusteipe ja võitjaks osutus TESCON VANA.

6. Alates 11.06.2012 a. on pro clima INTELLO täislahendustel Soome VTT sertifikaat (VTT-C-8580-12) kehtivusajaga kuni 10.06.2017 a.. See tunnustus kinnitab, et pro clima tooted sobivad Põhjamaade karmidesse  tingimustesse.

7. Saksamaa sõltumatu  tarbijaorganisatsioon Stiftung Warentest kuulutas oma väljaandes 04/2012 TESTIVÕITJAKS pro clima. Saksamaa, kus on esindatud kõik selle valdkonna juhtivad tootjad. Testiti kaheksa tootja lahendusi, nendest kolme firma tooted on saadaval ka Eestis.

Testid on vajalikud, et tarbija saaks eristada või valida parimatest parima. Ehitusteipe testitakse ja võitjaks osutuvad ikka meie – pro clima  auru- ja õhutõke INTELLO(PLUS), TESCON seeriast ehitusteibid ja kõik muud vajalikud tooted. See pärast on ka meie tooted passiivmajade lahutamatud osad ja seda ka  Eesti esimeses passivmajas, kui ka tulevastes majades. Toodete tervislikus ehk ohutu tootena ei pea me ennast tõestama. See on lihtsalt Tervemaja OÜ poolt pakutavate pro clima toodete lahutamatu osa.

Tänapäeva soojustusmaterjalid vajavad õhkupidavaid lahendusi, et soojustus toimiks laitmatult.

Õhkupidav konstruktsioon tagab konstruktsioonide eeldatava soojapidavuse. Sealjuures tuleb tagada ka konstruktsiooni difuusne kuivamisvõime (“hingavus”) ja see toimivus on tõestatud vastavussertifikaadiga. Ka kõige väiksemad lekked aurutõkketasandil või lekked, mis tekkivad näiteks paanide ülekatete või liitekohtade ebakorrektse teipimise/kleepimise tagajärjel, toovad kaasa kaugeleulatuvaid tagajärgi. Puuduliku õhupidavuse tagajärjel väheneb konstruktsiooni soojapidavus ca. 4,8 korda ja konstruktsiooni niiskuskoormuse kasv ca. 1600 korda. Tekkivate ehitise kahjustuste saneerimisekulud moodustavad üldjuhul 10% kuni 100% ehitusdetaili valmistamiskuludest.

LAHENDUS: sise- ja välistiheduse tagamine sertifitseeritud süsteemiga ( EN 13984 ) – pro clima®. Tööde teostamist kontrollitakse alarõhutestiga, tuntud ka blowerdoor nime all. Test teostatakse vastavalt standardile ISO 9972:2015..

Aurutõkke keskmine ümbritseva keskkonna niiskus on talvel ca. 40%. Difusiooni suund on seest väljapoole. Aurutõke peab olema suure aurutakistusega, et konstruktsiooni kondensatsioonivee eest kaitsta. Suvel muutub difusioonivoo suund vastupidiseks (aurutõke >80% õhuniiskust). Nüüd peab aurutõke olema avatud, et lasta niiskusel ära kuivada.

Need omadused on ühendatud toodetes INTELLO® ja INTELLO® PLUS. Talvel on need difusioonikindlamad, et tagada väga hea kaitse kondensatsioonivee eest, suvel aga hoolitseb nende kõrgetasemeline intelligentne membraan konstruktsiooni maksimaalse kuivamise eest. INTELLO(PLUS) on läbinud vananemiskindluse vastavalt standarditele EN1296 / EN 1931. INTELLO toimivuse videot näete kui klõpsate SIIA ja paigaldust saate vaadata, kui klõpsate  SIIA

Pro clima auru- ja õhutõkkeid on võimalik rakendada isolatsiooni sisemise piirajana kõikides elamutes ja nende niisketes ruumides (ehitusfüüsika reegel 60/2 ja 70/1,5).  Ehitusfüüsika reegel 60/2 ja 70/1,5 on olnud algusest peale pro clima teadmistes ja esitlustes. Nüüd täpsustas DIN 68800-2, et niiskusmuutlike aurutõkete toimimiseks peab 70% õhuniiskuse juures olema sd- väärtus1,5-2,5m. See vahemik on väga oluline, et oleks tagatud suvine kuivamisvõime. See tähendab, kui 70% õhuniiskuse juures on sd-väärtus üle 2,5m, siis ei ole aurutõkkel suvist kuivamisvõimet ehk nn. “hingavust”. INTELLO(PLUS) on sertifitseeritud (Z-9.1-853) ja vastab esitatud nõuetele. Ehitusfüüsika reegleid ei ole võimalik patendeerida, aga vastavussertifikaadiga on mõtekas tõestada ehitusfüüsikalisi toimivusi.  Kõikides temperatuurivahemikes on INTELLO-l suurim ja toimiv niiskusmuutlik difusioonitakistus (sd-väärtus 0,25-25m). Pro clima auru-ja õhutõkked peab paigaldama koos soojusisolatsiooniga. Juhul kui soojusisolatsioon jääb talvel pikemaks ajaks aurutõkketa, tekib kondensatsioonivee moodustumise oht.

Kasutades pro clima® tooteid saab meilt tellida PIIRDETEARINDITE NIISKUSLIKU TOIMIVUSE analüüsi, mis teostatakse tarkvaraga WUFI.

NB! Puistevillade puhul tohib kasutada ainult armeeritud aurutõket INTELLO PLUS.

Tootja koduleht: www.proclima.com    Blog: https://blog.proclima.com/int/   Facebook: https://www.facebook.com/proclimaEE/

Paigaldusvideod on nähtavad www.youtube.com

Tooted e-poes: www.tervemaja.ee/shop

Allalaaditavad infomaterjalid:

Täiuslik soojustus niiskusmuutliku INTELLO-ga. PDF

Õhupidavus -oluline faktor, et soojusisolatsioon tõepoolest isoleeriks ning konstruktsioon jääks kahjustamata.PDF

INTELLO – Ehitusteave 2022. PDF

Süsteem INTELLO. Maksimaalne kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest.PDF

pro clima teipide soovitused INTELLO(PLUS), DB+ ja kõikidele muudele aurutõkkekiledele. PDF

Calculating Potential Freedom from Structural Damage of Thermal Insulation structure in Timber-Built Systems – Roof, Wall, Ceiling – Humidity-Variable Vapour Membranes pro clima DB+ and INTELLO®. PDF

INTELLO arguments english. PDF

PRO CLIMA garantiileping seisuga 03.2019. PDF    (ENG. pdf)

pro clima Sisekonstruktsioonide sõlmlahendused. PDF

pro clima – Sisekonstruktioonide sõlmlahendused 04.2017(GER). PDF

USALDUSVÄÄRSE TIHENDAMISE JUHEND. PDF

Pro clima hinnakiri 2019. PDF